รูปร่างลักษณะ: สัตว์แสนสวยชนิดนี้เรียกว่า “หญิง” หรือ “สตรี” เป็นสัตว์เพศเมีย เป็นสัตว์ ๒ เท้าเดินตัวตั้งตรง มีหัวฝีใหญ่ ๒ หัวอยู่บนหน้าอก เกิดจากครรภ์มารดา ร่างกายประกอบขึ้นจากธาตุใหญ่ๆ ๔ ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม อันอยู่ในรูปของน่าเกลียดทั้งหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยโครงกระดูกเป็นท่อนๆ เชื่อมต่อกัน ฉาบทาด้วยมัดกล้ามเนื้อ เปลวไขมัน ร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นน้อยใหญ่ หุ้มห่อด้วยแผ่นหนัง เป็นสิ่งประดิษฐ์อันน่าอัศจรรย์ของนายช่างผู้ฉลาด คือกรรมทำไว้ ภายนอกเกลี้ยงเกลา วิจิตร งดงาม มีเสน่ห์ยวนใจชาย ร่างกายของสัตว์นี้ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ภายในเต็มไปด้วยอุจจาระ ปัสสาวะ เลือด หนอง น้ำเหลือง น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา เหงื่อ ไคล ในท้องเต็มไปด้วยซากสัตว์ ร่างกายของสัตว์นี้เปรียบเหมือนถุงหนัง มีปากบนและปากล่าง ภายในบรรจุของโสโครกอยู่เต็ม ทั่วร่างมีแผลเป็นรูลึก ๙ รู มีของเน่าไหลเข้า ไหลออกอยู่เป็นนิตย์ ต้องคอยอาบ ล้าง เช็ด บริหาร และปรนนิบัติ สัตว์แสนสวยนี้มีความกระสับกระส่าย แปรปรวน ไม่มั่นคงยั่งยืน อ่อนแอ เปราะบาง เป็นรังของโรค ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ทนทานต่อความหนาว ความร้อน แก่เร็ว ถูกความเสื่อมโทรม และความตายบีบคั้น

อายุ: สัตว์แสนสวยนี้มีอายุประมาณ ๗๕ ปี ที่มีอายุมากกว่านี้มีน้อย ส่วนมากอายุไม่ถึงกำหนดก็ตายเสียก่อนด้วยสาเหตุแห่ง โรค ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย และฆ่าฟันกันเอง เป็นต้น เวลาผ่านไป ๑๐๐ ปี จะมีอายุลดลง ๑ ปี ในอนาคตสัตว์นี้จะมีอายุเพียง ๑๐ ปี สัตว์นี้เมื่อตายแล้วส่วนมากไปเกิดเป็นสัตว์นรก หรือไม่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ที่จะได้ไปเกิดในภพดีๆ มีน้อย

ที่อยู่อาศัย: สัตว์แสนสวยนี้ อาศัยอยู่บนดาวพระราหู และบนดาวเคราะห์อื่นๆ อีกมากที่มีสภาพเอื้อต่อชีวิตในจักรวาลอันไกลโพ้น
 
นิสัย-สันดาน: สัตว์แสนสวยนี้ ชุ่มอยู่ด้วย กิเลสตัณหา ความกำหนัด ความโลภ ความโกรธ ความหลง รักสนุก มีอารมณ์ขัน เจ้าสำราญ เพ้อฝันในสิ่งเกินจริง ติดอยู่ในปรากฏการณ์สมมติ ทำอะไรตามใจตน ชอบประดิษฐ์คิดค้น ซุกซน จำยาก ลืมง่าย โง่งมงาย ไม่อาย เห็นแก่ตัว มักมาก หลอกลวง มีความดันทุรังสูง อิจฉา ริษยา ชอบนินทา เจ้าอารมณ์ เอาใจยาก ทายใจไม่ได้ ไม่อิ่มในเมถุน ไม่อิ่มในการคลอดลูก ไม่อิ่มในการแต่งตัว สัตว์แสนสวยนี้ แม้จะอยู่ในกองทุกข์ มีความทุกข์ แต่ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหมือนตาบอด สัตว์แสนสวยที่ไม่มีนิสัย-สันดานอย่างนี้ มีน้อย
 
ลัทธิความเชื่อ: สัตว์แสนสวยเมื่อมีความทุกข์ย่อมแสวงหาความดับทุกข์ แสวงหาที่พึ่ง เมื่อมีใครมาสอนลัทธิความเชื่อใด เขาก็จะรับเอาทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่ จะรับเอาหลักคำสอนที่ให้อ้อนวอน ผี สาง เทวดา พระเจ้า จะมีเหตุผลหรือไม่ จะเป็นจริงหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึง ส่วนคำสอนที่มีเหตุผล ดับทุกข์ได้จริง แต่ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง สัตว์พวกนี้ จำนวนน้อยเท่านั้นที่ยินด
 
สังคม: สัตว์แสนสวย ไม่นิยมสังคมใหญ่ ไม่นิยมความเป็นหนึ่งเดียว แต่นิยมสังคมหมู่เล็กๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย แล้วขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน รบกันไม่จบไม่สิ้น นั่นคือ การแบ่งแยกดินแดน แบ่งแยกเชื้อชาติ แบ่งแยกชั้นวรรณะ แบ่งแยกสีผิว แบ่งแยกศาสนา แบ่งแยกนิกายทางศาสนา แบ่งแยกภาษา แบ่งแยกสกุลเงิน แบ่งแยกขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น
 
การปกครอง: สัตว์แสนสวยในอดีต พวกเขาปกครองกันโดยคัดเลือกผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถ น่าศรัทธา น่าเลื่อมใสขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครอง แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมการปกครองแบบหมู่มากเป็นใหญ่ โดยคัดเลือกผู้ที่เก่งกล้าสามารถขึ้นมาบริหารประเทศชั่วระยะ ๔-๕ ปีแล้วเลือกตั้งกันใหม่ กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ เขียนกันขึ้นมาใช้เพียงระยะสั้นๆ เมื่อไม่พอใจก็ยกเลิกแล้วเขียนกันใหม
 
ความต้องการ: สัตว์แสนสวยนี้ต้องการเป็นใหญ่ในบ้าน

 

สิ่งที่ชอบ: สัตว์แสนสวยนี้ชอบ บาป-อกุศล อบายมุข ชายวัยรุ่น
สิ่งที่ไม่ชอบ: สัตว์แสนสวยนี้ไม่ชอบ บุญ-กุศล หญิงอื่นร่วมสามี คนรู้ทัน คนขัดใจ ชายแก่
ของสะสม:สัตว์แสนสวยนี้ชอบสะสมเงิน เครื่องประดับ เครื่องแต่งตัว ตุ๊กตาน่ารัก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของบุรุษในชุดธรรมชาติ
อาหาร: สัตว์แสนสวยนี้ชอบอาหารที่มีราคาแพง คุณค่าน้อย ประโยชน์น้อย ทั้งมีโทษ เช่น ซากสัตว์ อาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารขยะ ขนมขบเคี้ยว กาแฟ หมาก อาหารเสริมและเครื่องดื่มชูกำลังที่เขาโฆษณาอย่างบ้าคลั่ง บุหรี่ สุรา เบียร์ และของเสพติดชนิดต่างๆ ส่วนอาหารที่มีราคาถูกมีคุณค่า มีประโยชน์ ไม่มีโทษ เช่น ผักและผลไม้ สัตว์พวกนี้กินได้แต่ไม่ค่อยกิน
การสืบพันธุ์: สัตว์แสนสวยนี้ เมื่อเขาเกิดมาพอรู้เดียงสา จำความได้ เขาก็มีความกำหนัดในกาม โดยทั่วๆ ไป เมื่อเขาอายุ ๑๐ ปี เขาก็ใช้ชีวิตคู่เป็น ถึงแม้อายุต่ำกว่านั้น ถ้าเขาได้เห็นผู้ใหญ่ทำ เขาก็จะทำตามอย่างได้ทันที ในอนาคตกาลสัตว์เหล่านี้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่ออายุ ๕ ปี ครั้นถึง ๑๐ ปี ก็หมดอายุ สัตว์แสนสวยนี้จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ทุกเวลา ไม่จำกัดฤดูกาล ไม่จำกัดสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่แจ้ง ไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน เมื่อเกิดอารมณ์แล้วย่อมปฏิบัติประเจิดประเจ้อทั่วไป ไม่อายสายตาใครๆ แม้ลูกๆ ของตนจะเห็น สัตว์นี้ชอบชายวัยรุ่น แต่ถ้าได้ก็เอาไม่เลือก ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่ แม้ลูกชายของตนเอง สัตว์นี้ถึงแม้มีสามี มีลูกแล้ว แต่ก็ยังเพ่งเล็งชายอื่น เมื่อได้ช่องได้โอกาส ก็จะเอาอีก
 

 

“ สัตว์ ๒ เท้าชนิดนี้เป็นสัตว์ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น ภายในเต็มไปด้วยซากสัตว์ต่างๆ มีของโสโครกไหลออกทั่วร่าง ต้องคอยอาบ คอยล้าง คอยบริหารอยู่เป็นนิตย์ กามคุณทั้ง ๕ อันน่ารื่นรมย์ใจเหล่านี้คือ รูป เสียง กลิ่น รส และเนื้อตัว ที่มีปรากฏอยู่ในรูปหญิง ย่อมล่อลวงปุถุชนให้ลำบาก เหมือนนายพรานแอบดับสัตว์ด้วยเครื่องดัก พรานเบ็ดจับปลาด้วยเบ็ดฉันนั้น ชายใดมีจิตกำหนัด ไปเสพหญิงเหล่านี้ ชายนั้นย่อมยังวงจรการเวียนว่ายตายเกิดอันน่ากลัว ให้เนิ่นช้ายืดยาว ย่อมก่อภพใหม่เกิดขึ้นอีก ส่วนชายใดงดเว้นหญิงเหล่านี้ เหมือนสลัดหัวงูด้วยเท้า ชายนั้นเป็นผู้มีสติระงับตัณหาอันซ่านไปในโลกเสียได้ ”
 

......พระเกษตร ปคุโณ

 หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net