ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้มีอยู่ในโลก บุคคล ๔ จำพวกนี้คือ ผู้มืดมาแล้ว มืดต่อไปจำพวก ๑, ผู้มืดมาแล้ว สว่างต่อไปจำพวก ๑, ผู้สว่างมาแล้ว มืดต่อไปจำพวก ๑, ผู้สว่างมาแล้ว สว่างต่อไปจำพวก ๑.

              ผู้มืดมาแล้ว มืดต่อไป คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ำ เช่น ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลคนรับจ้าง ตระกูลกรรมกร ตระกูลคนกวาดถนน ตระกูลคนขนขยะ มีความยากจนเข็ญใจ มีข้าว น้ำและอาหารน้อย ฝืดเคืองในการหาของบริโภค ผ้านุ่งผ้าห่ม อีกทั้งมีผิวพรรณทราม รูปร่างไม่น่าดูน่าชม เป็นคนแคระ มีโรคมาก ตาบอด ป็นง่อย เป็นคนกระจอกหรือพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติ ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องสำอาง ที่นั่ง
ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีปตามสมควร ซ้ำยังประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา และใจดังนี้แล้ว เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลผู้มืดมาแล้ว มืดต่อไปเป็นอย่างนี้แล.

              ผู้มืดมาแล้ว สว่างต่อไป คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลต่ำ เช่น ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลคนรับจ้าง ตระกูลกรรมกร ตระกูลคนกวาดถนน ตระกูลคนขนขยะ มีความยากจนเข็ญใจ มีข้าว น้ำและอาหารน้อย ฝืดเคืองในการหาของบริโภค ผ้านุ่งผ้าห่ม อีกทั้งมีผิวพรรณทราม รูปร่างไม่น่าดูน่าชม เป็นคนแคระ มีโรคมาก ตาบอด เป็นง่อย เป็นคนกระจอกหรือพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติ ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องสำอาง ที่นั่งที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีปตามสมควร แต่เขาประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจาและใจดังนี้แล้ว เมื่อเขาตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติสวรรค์ บุคคลผู้มืดมาแล้ว สว่างต่อไปเป็นอย่างนี้แล.

             ผู้สว่างมาแล้ว มืดต่อไป คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลสูง เช่น ตระกูลกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือตระกูลคฤหบดีมหาศาล มีความมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมาก อีกทั้งมีรูปงามน่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณงาม เขามีปกติได้ข้าว น้ำ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องสำอาง ที่นั่งที่นอน ที่อยู่อาศัยและประทีปมากมาย แต่เขาประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจาและใจดังนี้แล้ว เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มืดต่อไปเป็นดังนี้แล.

             ผู้สว่างมาแล้ว สว่างต่อไป คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดมาในตระกูลสูง เช่น ตระกูลกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล หรือตระกูลคฤหบดีมหาศาล มีความมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมาก อีกทั้งมีรูปงามน่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณงาม เขามีปกติได้ข้าว น้ำ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องสำอาง ที่นั่งที่นอน ที่อยู่อาศัยและประทีปมากมาย เขาประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจาและใจดังนี้แล้ว เมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงสุคติสวรรค์ บุคคลผู้สว่างมาแล้ว สว่างต่อไปเป็นดังนี้แล.

  พระไตรปิฎกเล่ม ๒๑ หน้า ๑๐๘
 


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net