จักร ๔  
กงล้อที่หมุนไปสู่ความเจริญ คือ
 

๑.  อยู่ในถิ่นที่ดี
๒.  คบคนดี
๓.  ตั้งตนไว้ดี
๔.  ทำบุญไว้ดีแล้วแต่ปางก่อน

   
  (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๒๑ หน้า ๔๐)


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net