ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ๒๕๔๖

หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมะโปรดญาติโยมในวันปีใหม่
หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมอาหารถวายพระภิกษุ
ธรรมะทายาทและอนาคตของชาติ น้อมลำลึกถึง..
พระพุทธคุณ..พระธรรมคุณ..พระสังฆคุณ
ผู้มาปฎิบัติธรรมบวชพราหมณ์
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา
มีจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน
หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมะโปรดญาติโยมในวันปีใหม่
หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมอาหารถวายพระภิกษุ
ไม่โลภ..ไม่โกรธ..ไม่หลง หลวงพ่อกล่าวนำให้น้อมรำลึกถึงคุณของ
พระรัตนตรัย ก่อนเริ่มพิธีการเวียนเทียน
หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
ที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา


ภาพกิจกรรมการทำบุญทอดผ้าป่า ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๖ 


หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมะโปรดญาติโยมในวันปีใหม่
หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่มผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมอาหารถวายพระภิกษุ
หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมะ
โปรดญาติโยมในวันปีใหม่
หลวงพ่อกำลังพิจารณาองค์พุ่ม
ผ้าป่าก่อนรับเป็นของสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียม
อาหารถวายพระภิกษุ
อาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายพระ
ชาวบ้านร่วมกันถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
อาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายพระ ชาวบ้านร่วมกันถวาย
อาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันถวาย
อาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันรับประทานอาหารภายหลังจากเสร็จพิธีกรรม
ชาวบ้านร่วมกันรับประทานอาหารภายหลังจากเสร็จพิธีกรรม
ชาวบ้านร่วมกันถวาย
อาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ชาวบ้านร่วมกันรับประทานอาหาร
ภายหลังจากเสร็จพิธีกรรม
ชาวบ้านร่วมกันรับประทานอาหาร
ภายหลังจากเสร็จพิธีกรรม
 


 
หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net