สิ่งที่ไม่ควรค้าขาย ๕  
สินค้าที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรค้าขายเพราะเป็นบาป คือ
 

๑.  เครื่องมือประหัตประหาร
๒.  มนุษย์
๓.  ยาพิษ
๔.  เนื้อสัตว์
๕.  สิ่งเสพติดมึนเมา

   
  (อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๒๒ หน้า ๒๓๓)


หน้าแรก I ประวัติหลวงพ่อเกษตร I วัดเขาหินเทิน I ภาพกิจกรรมวัดเขาหินเทิน I ธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร I กระดานกระทู้ธรรม l ติดต่อกับเรา
Copyright © 2003  Wat Khaohinturn All rights reserved
Designed & Managed by : flmonline.net